کانال تلگرام
خانه > اخبار > آموزش کمک‌های اولیه

آموزش کمک‌های اولیه

کارگاه آموزشی کمک‌های اولیه در روز 16 ماه می توسط دانشجویان دانشگاه آی یوام دبلیو (IUMW) در محل این دانشگاه برگزار می‌شود.
این کارگاه آموزشی به منظور آشناسازی دانشجویان با عملکرد مناسب در موقعیت‌های اورژانسی صورت می‌گیرد و ورود به آن برای تمام دانشجویان این دانشگاه آزاد است.
درپایان این کلاس آموزشی به شرکت‌کنندگان گواهی اعطا می‌شود.
هزینه ورود به این کلاس آموزشی 10 رینگیت است و علاقه‌مندان باید تا پیش از روز 8 می ثبت‌نام کنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر با افراد ذیل تماس بگیرید:
1. Hui Teng - 016-919 4384
2. Vicky - 016-908 7378
pnpars.firstaidtraining.iumw
On the 16th of May 2015, the students of IUMW are organizing an event called "Basic First Aid Training" to educate students to know how to overcome emergency situations. The event will placed at
Room Seminar 3 from 9 a.m. to 1 p.m.
The entry fees is RM10 per person. All IUMW students are welcome to join.
Certificate and Lunch will be provided too.
Please register BEFORE 8th May 2015
If you wish to contact the organizers, you can contact them below
1. Hui Teng - 016-919 4384
2. Vicky - 016-908 7378