لینک های مرتبط

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه ها و آیین نامه های قبلی


تاریخ : 16 آذر 86

به منظور كاهش مشكلات دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور و فراهم نمودن امكان ادامه تحصيل آنان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخل ، شيوه نامه اجرايي انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي داخل كشور به شرح ذيل ابلاغ گرديده است.  

1- تكميل فرم تقاضانامه انتقال

2- ارسال تقاضانامه به همراه مدارك خواسته شده توسط ايميل به نشاني daneshjou@msrt.ir

3- بررسي تقاضا در اداره كل امور دانشجويان داخل و اعلام نتيجه حداكثر پس از دو ماه از تاريخ دريافت

الف) درصورت عدم موافقت با موسسات مورد تقاضاي داوطلب، اداره كل امور دانشجويان داخل موسساتي را كه با شرايط دانشجو انطباق بيشتري دارند ( حداكثر 5 موسسه) را انتخاب و پس از تاييد شورا به متقاضي اعلام مي كند.

ب) متقاضي با انتخاب يكي از موسسات پيشنهادي، آمادگي خود را براي انتقال اعلام مي نمايد.

4- در صورت رعايت موارد فوق، حكم انتقال توسط رييس شوراي انتقال براي متقاضي و موسسه مقصد صادر مي شود.

تبصره 1: ثبت نام متقاضي در اولين نيمسال تحصيلي پس از صدور حكم انتقال لازم الاجراست.

تبصره2: موسسه مربوطه پس از ثبت نام از متقاضي ، مراتب را به اداره كل امور دانشجويان داخل اطلاع خواهد داد.

شرايط عمومي انتقال:

1- معتبر بودن موسسه مبدا از نظر اداره كل امور دانش آموختگان وزارت علوم

تبصره : اعتبار دانشگاه محل تحصيل در صورت عدم تاييد اداره كل دانش آموختگان و تاييد از طرف وزارت علوم كشور مبدا فقط براي انتقال به دوره هاي كارداني و كارشناسي بلا مانع است.

2- نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از نظر مقررات آموزشي و نظام وظيفه

3- دارا بودن مدارك تحصيلي مقاطع قبلي توسط مراجع ذيصلاح

4-نداشتن بيش از يك سال وقفه تحصيلي در زمان تسليم تقاضا

5- دارا بودن ديپلم 12 ساله يا پيش دانشگاهي يا معادل ارزشيابي شده آن توسط وزارت آموزش و پرورش براي متقاضيان ادامه تحصيل در مقاطع كارداني و كارشناسي

شرايط اختصاصي انتقال:

1- دوره هاي كارداني، كارشناسي نا پيوسته و كارشناسي پيوسته :

گذراندن حداقل 12 واحد درسي اصلي با ميانگين كل حداقل 13 از 20 يا معادل آن

2-  دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته:

گذراندن حداقل 6 واحد درسي ( غير از واحدهاي جبراني) با ميانگين كل حداقل 15 از 20 يا معادل آن

3- دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفه اي دامپزشكي :

گذراندن حداقل 30 واحد درسي اصلي با ميانگين كل 13 از 20 يا معادل آن

4- دوره دكتراي تخصصي :

نحوه انتقال دانشجويان اين دوره كاملا" وفق مقررات ، بر عهده موسسه پذيرنده مي باشد.

 

تبصره : جهت اخذ پذيرش در دوره هاي فوق، كپي مدارك كافي است. بديهي است در زمان ثبت نام، بايد اصل مدارك تحصيلي دانشجو به تاييد رسمي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل تحصيل رسيده باشد.

شهريه تحصيلي :

ميزان شهريه دانشجويان انتقالي به تفكيك رشته تحصيلي در هر سال بر اساس مصوبه هيات امناي موسسه پذيرنده خواهد بود كه اين مبلغ در هر حال نبايد از دو برابر سقف هزينه سرانه دانشجويي دانشگاهها بيشتر باشد.

تبصره1: فرزندان و همسر اعضاي هيات علمي كه از فرصت مطالعاتي استفاده كرده و دانشجويان بورسيه شاغل به تحصيل در خارج از كشور از پرداخت شهريه معاف بوده  و شهريه تحصيلي فرزندان و همسر ساير اعضاي هيات علمي مامور و مامورين رسمي دولت در خارج از كشور، در صورت انتقال به موسسات دولتي به ميزان شهريه دوره شبانه و در صورت انتقال به موسسات غير انتفاعي غير دولتي برابر شهريه ساير دانشجويان موسسه مقصد خواهد بود.

تبصره2 : پذيرش دانشجوي انتقالي فقط براي رشته ها و مقاطع تحصيلي داير در موسسه مقصد انجام مي شود.

تبصره3: چنانچه متقاضي درخواست تغيير رشته داشته باشد، همزمان با انتقال ، قابل بررسي خواهد بود.

 

دانلود فرم

منبع : سایت رایزن علمی جنوب شرق آسیا

تاریخ : 16 آذر 86


 


انتقال دانشجویان ايرانی به دانشگاههای داخل کشور


براساس مواد مندرج در آیین نامه شماره11110/11 مورخ 11/8/1383 وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری ، انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل به عهده دانشگاههای داخل کشور واگذار شده است.
متقاضیان انتقال به رشته های غیر پزشکی می بایست مدارک (زیر) انتقال خود را حسب نوع رشته تحصیلی مورد درخواست ، مستقیماً به یکی از دانشگاههای وابسته به وزارت مذکور تحویل نمایند.
اما انتقال دانشجویان رشته پزشکی بر اساس آیین نامه مصوب بیستمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 25/8/1381 توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی انجام می پذیرد.
دانشجویان متقاضی انتقال به یکی از دانشگاههای پزشکی داخل کشور می بایست با تهیه و ارایه مدارک زیر به معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اقدام لازم به عمل آورند.

«« مدارک لازم »»

- اصل گواهی اشتغال به تحصیل (با تایید نمایندگی ، به زبان انگلیسی یا ترجمه فارسی) با قید رشته ، مقطع و تاریخ شروع به تحصیل ، تعداد واحدهای گذرانده شده و این که ادامه تحصیل دانشجو در همان دانشگاه مبدا منع قانونی ندارد..
- ریز نمرات واحدهای گذرانده شده (با تایید نمایندگی ، به زبان انگلیسی یا ترجمه فارسی)
- یک قطعه عکس متقاضی
- تصویر صفحات نوشته شده گذرنامه که دارای تاریخ آخرین خروج از کشور باشد
- تصویر صفحات شناسنامه
- یک نسخه اصل راهنمای (بروشور) تحصیلی دانشگاه مبدا
- توصیه نامه از دو مدرس ، در پاکت در بسته و مهر شده (برای متقاضیان انتقال به دوره های کارشناسی ارشد و دکتری)

* دانشجویان متقاضی انتقال می بایست مدارک مورد اشاره را شخصاً یا توسط یکی از والدین به دانشگاه مورد نظر (رشته های غیر پزشکی) یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارایه و مراتب را پیگیری نمایند.
** یادآوری می نماید انتقال دانشجویان با رعایت مواد و مقررات مندرج در آیین نامه وزارتخانه های ذی ربط صورت می پذیرد ، لذا تحویل مدارک به دانشگاهها یا وزارت بهداشت (تا زمان وصول پاسخ مثبت) به مفهوم پذیرش درخواست یا انتقال قطعی نخواهد بود.
به منظور اطلاع از مقررات و شرایط انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به دانشگاههای داخل ، متن کامل آیین نامه های انتقال :
- وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری
- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
- دانشگاه آزاد اسلامی
ذیلاً در سه بخش جداگانه ارایه می ش
ود.
1 - آيين نامه انتقال دانشجويان به دانشگاههای تابعه وزارت علوم
شماره 11110/11 تاریخ 11/8/1383

دستورالعمل نحوه ی انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی داخل

مقدمه : در اجرای بند ح تبصره 17 قانون بودجه سال 83 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی ، دستورالعمل نحوه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی داخل به شرح زیر تنظیم و ابلاغ می شود.
ماده 1 : برای رعایت اختصار ، در این دستورالعمل از واژه های زیر استفاده شده است :
1-1- دستورالعمل : دستورالعمل نحوه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی داخل
2-1- وزارت : وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری
3-1- موسسه : دانشگاه ، موسسه آموزش عالی یا مرکز پژوهشی دارای مجوز از وزارت
4-1- دانشجو : دانشجوی دارای تابعیت ایرانی شاغل به تحصیل در یکی از دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی معتبر خارج از کشور
ماده 2 : شرایط عمومی انتقال به شرح زیر است :
1-2- معتبر بودن موسسه مبدا از نظر وزارت
2-2- نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر مقررات آموزشی و خدمت وظیفه عمومی
3-2- دارا بودن مدارک تحصیلی تایید شده مقاطع قبلی
4-2- نداشتن بیش از یک سال وقفه تحصیلی در زمان تسلیم تقاضا به موسسه
5-2- دارا بودن دیپلم دوازده ساله یا پیش دانشگاهی یا معادل ارزشیابی شده آن به تایید وزارت آموزش و پرورش برای متقاضیان ادامه تحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی
ماده 3 : شرایط اختصاصی انتقال به شرح زیر است :
1-3- میانگین نمرات امتحان کتبی پایان دوره کامل متوسطه یا پیش دانشگاهی ، برای انتقال به دوره های کارشناسی کمتر از 12 و برای دوره های دکترای عمومی کمتر از 14 نباشد.
2-3- مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته : گذراندن حداقل 12 واحد درسی یا معادل آن در یک نیمسال تحصیلی
3-3- مقطع کارشناسی پیوسته : گذراندن حداقل 24 واحد درسی یا معادل آن در یک سال تحصیلی با میانگین کل حداقل 5/2 از 4 یا معادل آن
4-3- مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته : گذراندن حداقل 14 واحد درسی یا معادل آن در یک سال تحصیلی با میانگین کل حداقل 3 از 4 یا معادل آن
5-3- مقطع دکترای حرفه ای دامپزشکی : گذراندن حداقل 48 واحد درسی یا معادل آن در دو سال تحصیلی با میانگین کل حداقل 3 از 4 یا معادل آن
6-3- مقطع دکترای تخصصی : حداکثر یک سال از دوره تحصیل تا زمان دفاع از رساله باقی مانده باشد. در موارد خاص شورای آموزشی موسسه اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
7-3- موسسات غیر دولتی در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد می توانند در صورتی که دانشجو دارای شرایط نمره و واحد مندرج در ماده 2 نباشد منوط به آنکه از حداقل نمره قبولی (دوره متوسطه پیش دانشگاهی و ترم دانشگاهی) و تعداد واحدها از یک ترم رسمی کمتر نباشد با تشخیص کمیسیون موارد خاص موسسه نسبت به پذیرش دانشجو اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره 1 : تعداد حداقل واحدهای درسی مورد نیاز برای انتقال در مقطع کارشناسی برای فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاههای داخل کشور که بورسیه هستند و یا از فرصت مطالعاتی استفاده می کنند به نصف کاهش می یابد.
تبصره 2 : در صورتی که ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر با توجه به تعدادی از واحدهای گذرانده شده متقاضی در مقطع بالاتر انجام شده باشد ، واحدهای مذکور به عنوان واحدهای گذرانده شده دانشجو در مقطع بالاتر مورد محاسبه قرار نمی گیرد.
تبصره 3 : ارزشیابی و پذیرش تعداد واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو وفق مقررات مربوط بر عهده موسسه پذیرنده می باشد.
تبصره 4 : مدارک تحصیلی دانشجو باید به تایید نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل دانشجو رسیده باشد.
ماده 4 : سقف ظرفیت پذیرش دانشجوی انتقالی و میزان شهریه تحصیلی آنها توسط هیات امناء تصویب خواهد شد.
تبصره 1 : میزان شهریه تحصیلی و سقف پذیرش دانشجوی انتقالی به تفکیک رشته تحصیلی در هر سال به تصویب هیات امناء خواهد رسید.
تبصره 2 : فرزندان اعضای هیات علمی و دانشجویان بورسیه خارج از کشور از پرداخت شهریه معاف خواهند بود و شهریه فرزندان مامورین رسمی دولت به خارج از کشور در موسسات دولتی مطابق شهریه شبانه خواهد بود.
ماده 5 : دانشجو در دوران تحصیل تابع مقررات و ضوابط مورد عمل موسسه پذیرنده است.
تبصره 1 : موسسه می تواند ضمن رعایت شرایط اختصاصی ماده 3 از طریق برگزاری مصاحبه علمی ، اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره 2 : ثبت نام دانشجویان بورسیه وزارت در خارج از کشور منوط به تایید اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت است.
ماده 6 : تعداد و مشخصات واحدهایی که دانشجو باید بگذراند و حداکثر مدت زمان مجاز برای اتمام تحصیل از سوی گروه آموزشی ذیربط موسسه پذیرنده تعیین می شود.
ماده 7 : پذیرش دانشجو برای رشته ها و مقاطع تحصیلی دایر در موسسه انجام می شود.
این دستورالعمل در 7 ماده و 8 تبصره در تاریخ 1/7/1383 به تصویب وزیر علوم ، تحقیقات و فنآوری رسید و پس از ابلاغ قابل اجرا است. ضمناً از تاریخ تصویب این دستورالعمل ، کلیه آیین نامه ها و مصوبات قبلی و بخشنامه های مغایر با آن لغو می گردد.


 


2 - آيين نامه انتقال دانشجويان به دانشگاههای تابعه وزارت بهداشت


آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل کشور
مصوب بیستمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
مورخ 25/8/1381

فصل اول : هدف و تعاریف
ماده 1- هدف :
به منظور تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور که دوره تحصیل آنها ناتمام مانده و به میهن اسلامی بازگشته اند و قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور را دارند ، این آیین نامه تصویب و به مرحله اجرا گذاشته می شود.
ماده 2- تعاریف :
(1-2) - منظور از دانشگاه در این آیین نامه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور ، اعم از دولتی و غیر دولتی است.
(2-2) - منظور از نظام واحدی دوره های تحصیلی است که در آن دروس به صورت واحدی در نیمسال تحصیلی ارایه می شوند.
(3-2) - نظام سالیانه ، نظام آموزشی است که در آن دروس به صورت پیوسته (غیر واحدی) در یک سال تحصیلی ارایه می گردد.

فصل دوم : شرایط انتقال

ماده 3 : انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاههای خارج به دانشگاه های داخل کشور ، منوط به احراز شرایط عمومی و اختصاصی و سایر شرایط مندرج در این آیین نامه ، ارایه مدارک مورد تایید سفارت یا نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا و موافقت شورای انتقال وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است.

الف : شرایط عمومی
ماده 4 : شرایط عمومی انتقال برای دانشجویان ایرانی از دانشگاه های خارج به دانشگاه های داخل کشور به شرح ذیل است :
(1-4) - خروج قانونی از کشور
(2-4) - معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل متقاضی با توجه به آخرین مصوبات شورای عالی ارزشیابی
(3-4) - نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل در دانشگاه مبدا و دانشگاه های داخل از نظر مقررات آموزشی و خدمت نظام وظیفه
(4-4) - دارا بودن دیپلم کامل متوسطه دوره 4 ساله نظام قدیم آموزش و پرورش و یا دیپلم کامل متوسطه و گواهی دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش و پرورش (یا معادل ارزشیابی شده آنها به تایید وزارت آموزش و پرورش)
(5-4)- دارا بودن مدرک تحصیلی هر دوره برای ورود به دوره بعد که مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد.

ب : شرایط اختصاصی
ماده5 : شرایط اختصاصی انتقال دانشجویان ایرانی از خارج به داخل کشور به شرح ذیل است :
(1-5) - میانگین نمرات امتحان کتبی دوره متوسطه نظام قدیم یا میانگین کل پایان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متقاضی نباید برای انتقال به دوره های کاردانی از 12 و دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته از 14 کمتر باشد.
(2-5) - میانگین نمرات امتحان پایان دوره متوسطه متقاضیان انتقال دیپلمه نظام قدیم در مقاطع دکترای عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی) نباید کمتر از 16 و میانگین کل پایان دوره پیش دانشگاهی دیپلمه های نظام جدید نباید کمتر از 17 باشد.
(3-5) - میانگین نمرات پایان مقطع کارشناسی برای متقاضیان انتقال در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نباید کمتر از 15 باشد.
(4-5) - حداقل واحد گذرانده شده یا معادل آن در نظام تحصیلی سالانه و حداقل میانگین قابل قبول در دانشگاه مبدا در مقاطع مختلف تحصیلی به شرح ذیل است :
الف : برای انتقال در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، دانشجو می بایست حداقل 18 واحد درسی یا یک نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را با حداقل میانگین نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
ب : برای انتقال درمقطع کارشناسی پیوسته ، دانشجو می بایست حداقل 36 واحد درسی یا دو نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را با حداقل میانگین نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
ج : برای انتقال در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ، دانشجو باید حداقل 16 واحد درسی یا دو نیمسال تحصیلی درنظام سالانه راباحداقل میانگین کل نمرات 15دردانشگاه مبدا گذرانده باشد.
د : برای انتقال در مقاطع دکترای عمومی (پزشکی ، داروسازی و دندانپزشکی) دانشجو باید حداقل72 واحد درسی یا 4 نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را با حداقل میانگین کل نمرات 15 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد
تبصره 1 : اگر تعدادی از واحدهای گذرانده شده داوطلب به هنگام ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر پذیرفته شده باشد این واحدها در مقاطع بالاتر مورد محاسبه قرار نمی گیرد.
تبصره 2 : دانشجویانی که حداقل شرط معدل لازم برای انتقال در مقطع تحصیلی خود را ندارند ، به شرط داشتن معدل مقطع تحصیلی پایین تر می توانند به مقطع پایین تر منتقل شوند.
تبصره 3 : انتقال دانشجویان دوره کارشناسی ارشد از دانشگاه هایی که فاقد مرحله آموزشی هستند و فقط مرحله پژوهشی دارند ممنوع است.
تبصره 4 : برای دانشجویانی که به دلایل سیاسی از کشور محل تحصیل خود اخراج شده و این امر به تایید سرپرستی های دانشجویی و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور رسیده باشد ، حداقل تعداد واحدهای گذرانده شده فوق می تواند با نظر شورای انتقال تا نصف کاهش یابد. این تبصره شامل همسر و فرزندان این دانشجویان نیز می شود.
تبصره 5 : ملاک تعیین تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو در دانشگاه مبدا صرفا دروس دانشگاهی است.
تبصره 6 : دیپلمه هایی که بدون گذراندن دوره های پیش دانشگاهی در دانشگاه های خارج شروع به تحصیل نموده اند ، از بابت دوره پیش دانشگاهی تعداد 24 واحد درسی گذرانده شده آنان در خارج از کشور کسر می گردد.
تبصره 7 : بعد از پذیرش انتقال و معرفی دانشجو به دانشگاه ، تطبیق واحدها بر عهده دانشگاه پذیرنده است.
تبصره 8 : افرادی که متقاضی انتقال به دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور می باشند ، بایستی نوع دیپلم متوسطه آنان ، علوم تجربی یا ریاضی فیزیک و یا معادل آنها در نظام آموزش متوسطه قدیم باشد.
تبصره 9 : برای انتقال همسر و فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاههای داخل گذراندن یکسال تحصیلی در دانشگاه مبدا با موفقیت به اضافه داشتن شرایط مندرج در ماده های 4 و 5 (شرایط عمومی و اختصاصی) لازم است.
ماده 6 : شرایط انتقال دانشجویان ایرانی دوره دکتری (PH.D) از خارج به داخل کشور به شرح ذیل است :
(1-6)- دانشجویان دوره دکتری (PH.D) خارج از کشور در صورتی که برنامه آموزشی دوره PH.D آنان در خارج همانند برنامه آموزشی PH.D داخل کشور دارای 2 مرحله آموزشی (COURSE WORK) و پژوهشی باشد می تواند منتقل شوند منوط بر آنکه :
(2-6)- حداقل معدل پایان دوره مقطع قبلی آنان (کارشناسی ارشد یا دکترای عمومی) از نمره 15 کمتر نباشد.
(3-6)- کلیه دروس مربوط به مرحله اول را به اتمام رسانده و در امتحان جامع خارج از کشور شرکت و موفق به اخذ حداقل نمره 15 گردند و در صورتی که امتحان جامع در دانشگاه مبدا گرفته نمی شود به مرحله پژوهش رسیده باشند (پروپوزال ارایه شده به تصویب دانشگاه مبدا رسیده باشد).
تبصره : مربیان رسمی عضو هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در صورت داشتن سایر شرایط با گذراندن حداقل 14 واحد درسی یا دو نیمسال تحصیلی در نظام سالانه می توانند منتقل شوند.
(4-6)- کسب حداقل نمره 5 در امتحان ELTS و یا 50 در امتحان زبان MCHE قبل از اخذ پذیرش از دانشگاه مقصد جهت این گونه داوطلبان ضروری است.
(5-6)- پس از تصویب شورای انتقال و اخذ پذیرش از دانشگاه توسط دانشجو ، از طریق دبیرخانه های تخصصی (علوم پایه ، دندانپزشکی و داروسازی) دانشجو به دانشگاه جهت ادامه تحصیل معرفی خواهد شد.
تبصره 1 : برای آن دسته از متقاضیان انتقال در دوره دکتری (PH.D) که به دلایل سیاسی از کشور محل تحصیل اخراج و یا از ادامه تحصیل در دانشگاه مبدا محروم شده باشند ، شورای انتقال تصمیم می گیرد.
تبصره 2 : در صورتی که دانشجوی انتقالی دوره دکتری (PH.D) به تشخیص استاد راهنما ، برای گذراندن پایان نامه نیاز به گذراندن تعدادی دروس جبرانی داشته باشد ، موظف است دروس تعیین شده را به تعداد واحدهای مورد نیاز بگذراند.
تبصره 3 : تعیین وضعیت تحصیلی متقاضی و اعتبار دانشگاه مبدا برای انتقال ، بر عهده شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج است.

ج : سایر شرایط
ماده 7 : بر اساس آیین نامه اجرایی بند « ک » تبصره « 17 » قانون بودجه سال 1380 کل کشور مصوبه جلسه مورخ 27/12/1379 هیئت محترم وزیران ، دانشجویان انتقالی خارج از کشور ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی خود می باشند.
ماده 8 : آن دسته از دانشجویانی که در خارج از کشور در مقاطع مختلف اعم از کارشناسی ، کارشناسی ارشد و یا دکترای عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی) به تحصیل اشتغال دارند در صورت احراز شرایط انتقال فقط در همان مقطع یا مقطع پایین تر در دانشگاههای داخل کشور مجاز به ادامه تحصیل می باشند.
ماده 9 : آن دسته از فارغ التحصیلان رشته های گروه پزشکی که از دانشگاه های معتبر خارج از کشور فارغ التحصیل شده اند ، بر اساس تصمیم شورای عالی ارزشیابی در صورت لزوم نسبت به رفع کمبودهای درسی خود اقدام خواهند نمود. پرداخت هزینه های تحصیل دروس باقیمانده بر اساس مفاد ماده 7 بر عهده متقاضی است.
ماده 10 : شرایط انتقال دانشجویان بورسیه مقطع دکتری (PH.D) شاغل به تحصیل در خارج از کشور ، متقاضی انتقال به داخل کشور به شرح ذیل می باشد :
1-10- حداقل 14 واحد درسی یا دو نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را گذرانده باشند.
2-10- کسب حداقل نمرات آزمونهای زبان انگلیسی مطابق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی.
3-10- برنامه آموزشی دوره دکتری (PH.D) آنها در خارج دارای دو مرحله آموزشی (COURSE WORK) و پژوهشی باشد.
4-10- اخذ پذیرش از دانشگاه مقصد بر عهده دانشجو است.
5-10- شهریه او توسط اداره بورسها پرداخت خواهد شد.

فصل سوم : نحوه انتقال

ماده 11 : درخواست انتقال به همراه مدارک لازم ، باید حداقل سه ماه قبل از شروع نیمسال تحصیلی که داوطلب قصد انتقال دارد مستقیماً به معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال گردد.
تبصره : فقط مدارک تحصیلی رسمی که به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل دانشجو رسیده باشد ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ماده 12 : درخواست متقاضیان انتقال ، در شورایی بنام شورای انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور که در حوزه معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود ، مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به رشته تحصیلی ، ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی و شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان ، نسبت به پذیرش یا رد درخواست آنان اقدام خواهد شد.
تبصره 1 : پذیرش قطعی متقاضیان پذیرفته شده در شورای انتقال منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان از سوی هیات مرکزی گزینش دانشجو است.
تبصره 2 : درخواست انتقال رسیده برای هر سال تحصیلی صرفاً برای همان سال معتبر است.
تبصره 3 : متقاضیانی که تا تاریخ تسلیم تقاضا بیش از یکسال وقفه تحصیلی داشته باشند ، دانشجو محسوب نمی شوند و به تقاضای این گونه متقاضیان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ترکیب شورای انتقال

ماده 13 : شورای انتقال متشکل از 9 نفر به شرح ذیل است :
1-13 - معاون آموزشی و امور دانشگاهی (رییس شورا)
2-13 - رییس مرکز امور دانشجویی (دبیر شورا)
3-13 - سرپرست اداره کل دانشجویان و دانش آموختگان داخل
4-13 - مسئول اداره بورس ها و دانشجویان خارج
5-13 - 3 نفر از معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی دارای هیات ممیزه به انتخاب معاون آموزشی و امور دانشگاهی
6-13 - یکی از دبیران شوراهای آموزش تخصصی به انتخاب معاون آموزشی و امور دانشگاهی
7-13 - یک عضو هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی به انتخاب معاون آموزشی و امور دانشگاهی
فصل چهارم : سایر مقررات

ماده 14 : محل تحصیل دانشجوی انتقالی در مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ، کارشناسی ارشد و دکترای عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی ) با توجه به تناسب رشته تحصیلی ، توسط شورای انتقال تعیین می شود و شورا ضمن ابلاغ موافقت خود با انتقال ، یا توجه به شرایط تحصیلی ، نوع رشته ، وجود امکانات ، میزان ظرفیت و تعداد سهمیه ، دانشجو را برای ثبت نام به دانشگاه مقصد معرفی می نماید.
تبصره : میزان ظرفیت جهت انتقال ، دو درصد ظرفیت پذیرش در هر رشته هر دانشگاه می باشد ، اگر متقاضی بیشتر از ظرفیت بود ملاک پذیرش میانگین نمرات کتبی پایان دوره متوسطه و میانگین دروس گذرانده شده در دانشگاه مبدا می باشد. فرزندان اعضا هیات علمی در صورت موافقت دانشگاه مقصد ، اضافه بر ظرفیت پذیرش انتقال ، پذیرفته خواهند شد.
ماده 15 : تطبیق وضعیت دانشجو با برنامه های مصوب و آیین نامه های آموزشی و همچنین رعایت ضوابط اجرایی و شرایط فراغت از تحصیل دانشجو ، بر عهده دانشگاه مقصد است.
ماده 16 : میانگین کل نمرات دروس پذیرفته شده دانشجو در کارنامه وی ثبت و در ارزشیابی نهایی او مورد استفاده قرار می گیرد.
ماده 17 : حداکثر مدت مجاز تحصیل برای پذیرفته شدگان دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ، دکترای عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی) به ازاء هر 14 واحد درسی باقیمانده ، یک نیمسال تحصیلی است و برای دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری (PH.D) ، حداکثر طول مدت تحصیل تا زمان تدوین آیین نامه لازم به پیشنهاد شوراهای آموزشی تخصصی مربوطه و تصویب در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ، توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین می شود ولی نباید از حداکثر مدت مجاز تحصیل در آیین نامه های آموزشی مربوط تجاوز کند.
ماده 18 : چنانچه برخی از مواد این آیین نامه نیاز به دستورالعمل اجرایی داشته باشد ، دستورالعمل مربوط توسط معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ابلاغ می شود.
ماده 19 : این آیین نامه در 19 ماده و 18 تبصره در جلسه بیستم مورخ 25/8/1381 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به تصویب رسیده و جهت کلیه دانشجویانی که از نیمسال اول سال تحصیلی 83-1382 معادل سال 2004-2003 میلادی تحصیل خود را در دانشگاههای خارج از کشور آغاز خواهند نمود ، لازم الاجرا می باشد و با ابلاغ این آیین نامه کلیه مصوبات و آیین نامه های مغایر قبلی برای مشمولین این آیین نامه ملغی می باشد. لازم به ذکر است دانشجویانی که قبل از سال تحصیلی 83 - 1382 در دانشگاههای خارج شروع به تحصیل نموده اند ، جهت انتقال به دانشگاههای داخل مشمول مفاد این آیین نامه انتقال مصوب جلسه 299 مورخ 28/3/1474 شورای عالی برنامه ریزی و اصلاحات مربوطه خواهند بود.


 


3 - آيين نامه انتقال دانشجويان به دانشگاه آزاد اسلامی

آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به
دانشگاه آزاد اسلامی
مصوب 20/12/1368

ماده 1 - دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس ظرفیت پذیرش دانشجو در واحدهای دانشگاهی خود در سطح کشور همه ساله تعدادی از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور را که مایل به ادامه تحصیل ایران باشند بر اساس مقررات این آیین نامه می پذیرد.
ماده 2 - شرایط انتقال دانشجو از دانشگاههای خارج از کشور به دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر است :
1-2- داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی.
2-2- نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر مقررات آموزشی و وظیفه عمومی
3-2- برخورداری از توانایی جسمی لازم متناسب با رشته تحصیلی.
4-2- تحصیل در یکی از دانشگاهها و موسسات عالی معتبر خارجی برابر ضوابط وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.
5-2- داشتن دیپلم کامل متوسطه یا معادل ارزشیابی شده آن برای انتقال به دوره های کاردانی ، کارشناسی ، و کارشناسی ارشد پیوسته ، مدرک کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته ، مدرک کارشناسی برای ورود به دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته و مدرک کارشناسی ارشد برای ورود به دوره عالی تحقیقات (دکتری).
6-2- گذراندن حداقل 12 واحد درسی با حداقل میانگین 5/2 برای دانشجویان دوره کاردانی و یا حداقل میانگین 3 برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ، گذراندن 24 واحد درسی با حداقل میانگین 5/2 برای دانشجویان دوره کارشناسی و گذراندن 28 واحد درسی با حداقل میانگین 3 برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پیوسته.
محاسبه میانگین در هر مورد بر اساس مجموع واحدهای انتخابی دانشجو در طول مدت تحصیل در خارج از کشور صورت می گیرد.
تبصره : آن دسته از متقاضیانی که قبل از تاریخ تنظیم تقاضا برای ورود به دانشگاه آزاد اسلامی به دلایل آموزشی از دانشگاه مربوطه اخراج شده یا ترک تحصیل نموده اند حق برخورداری از مفاد این آیین نامه را نخواهند داشت.
ماده 3 - پذیرش دانشجو در همان مقطع و رشته تحصیلی وی در خارج از کشور انجام می شود و نوع دیپلم متوسطه ملاک ورود به رشته تحصیلی نخواهد بود.
تبصره 1 : پذیرش دانشجو برای مقطع بالاتر از مقطع تحصیلی وی در خارج از کشور مجاز نیست اما پذیرش دانشجو در مقطع پایین تر بنا به تمایل شخصی یا صلاحدید شورای پذیرش بلامانع است.
تبصره 2 : در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در هیچ یک از واحدهای دانشگاهی وجود نداشته باشد ، دانشجو با صلاحدید شورای پذیرش به نزدیکترین رشته تحصیلی که در قیاس با سایر رشته ها بیشترین مشابهت و کمترین اختلاف را با رشته تحصیلی متقاضی داشته باشد برای ادامه تحصیل پذیرفته خواهد شد.
ماده 4 - در صورت کثرت تقاضاهای انتقال زاید بر ظرفیت واحدهای دانشگاهی پذیرش دانشجو براساس اولویتهایی به شرح زیر انجام می شود :
1-4- بالا بودن سطح علمی موسسه
2-4- بالا بودن میانگین نمرات دروس انتخابی دانشجو
3-4- پذیرفته شدگان در آزمون ورودی موسسات آموزش عالی کشور قبل از شروع به تحصیل در خارج از کشور
4-4- وجود رشته تحصیلی متقاضی در دانشگاه آزاد اسلامی
ماده 5 - متقاضی انتقال به دانشگاه آزاد اسلامی موظف است فرم تکمیل شده درخواست خود را به همراه یک نسخه از آخرین راهنمای دانشگاه محل تحصیل خود و سایر مدارک لازم که به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل تحصیل دانشجو رسیده باشد و فیش بانکی مربوط به پرداخت هزینه بررسی انتقال حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه برای نیمسال اول و تا پایان مهر ماه برای نیمه سال دوم هر سال به سازمان مرکزی دانشگاه ارسال نمایند.
دفترچه راهنما و فرمهای مربوط به انتقال از طریق سازمان مرکزی دانشگاه و دفاتر نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
ماده 6 - درخواستهای رسیده ابتدا از طریق کمیته های کارشناسی از حیث انطباق آن با شرایط مذکور در ماده 2 این آیین نامه مورد بررسی قرار می گیرد. در این حال کلیه درخواستهایی که فاقد هر یک از شرایط مندرج در آیین نامه باشد از مجموعه تقاضاها کنار گذاشته خواهد شد و مدارک متقاضیان حایز شرایط جهت ارزشیابی علمی به گروههای تخصصی ارجاع خواهد شد.
ماده 7 - کمیته های ارزشیابی علمی پیشینه تحصیلی دانشجو را از حیث نمره ، گذراندن دروس تخصصی ، تعداد نیمسالهای تحصیلی ، میانگین کل و … مورد ارزیابی قرار خواهند داد و با توجه به وضعیت تحصیلی متقاضی اولویتهای موضوع ماده 4 این آیین نامه پیشنهاد خود را به شورای پذیرش اعلام خواهند کرد.
تبصره - در صورتی که متقاضی به تشخیص کمیته های ارزشیابی علمی ، صلاحیت ادامه تحصیل در رشته تخصصی مورد تقاضای خود را نداشته باشد با صلاحدید کمیته تخصصی زبان خارجی و تایید شورای پذیرش می تواند برای ادامه تحصیل در رشته زبان خارجی مربوطه معرفی شود.
ماده 8 - پیشنهاد کمیته ارزشیابی در هر مورد در شورای پذیرش دانشگاه متشکل از :
1-8- معاون آموزشی دانشگاه یا نماینده ایشان
2-8- معاون دانشجویی دانشگاه یا نماینده ایشان
3-8- مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه
4-8- دو نفر از اعضای هیات علمی به پیشنهاد معاون آموزشی و موافقت ریاست دانشگاه مورد بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی قرار می گیرد و رای شورای پذیرش پس از تایید ریاست دانشگاه لازم الاتباع است.
ماده 9 - کلیه پذیرفته شدگان برای ادامه تحصیل به واحدهای دانشگاهی شهرستانها معرفی خواهند شد.
ماده 10 - پذیرفته شدگان موظفند در همان نیمه سال تحصیلی تعیین شده توسط دانشگاه در رشته مربوط ثبت نام کنند والا منصرف از تحصیل محسوب خواهند شد.
ماده 11 - معادل سازی و پذیرش دروس گذرانده شده دانشجویان انتقالی توسط گروههای آموزشی پذیرنده دانشجو در واحد دانشگاهی مربوط از میان دروسی با نمرات 12 و بالاتر انجام خواهد شد. در هر حال تعداد واحدهای مورد قبول واحد دانشگاهی از تعداد واحدهای پذیرفته شده توسط گروه کارشناسی سازمان مرکزی نباید بیشتر باشد.
ماده 12 - ادامه تحصیل این قبیل دانشجویان در هر مقطع بر اساس مقررات آموزشی معمول دانشگاه آزاد اسلامی در همان مقطع انجام می شود و دانشجوی انتقالی موظف است کلیه واحدهای باقیمانده دوره را بر اساس مقررات آموزشی معمول دانشگاه آزاد اسلامی با موفقیت بگذراند.
ماده 13 - انتقال دانشجویان موضوع این آیین نامه از یک واحد دانشگاهی به واحد دانشگاهی دیگر تنها برای یک نوبت با رعایت مقررات مربوط بلامانع است.
ماده 14 - اعطای مدرک تحصیلی به این قبیل پذیرفته شدگان موکول به این است که دانشجو در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداقل 20 واحد ، در دوره کارشناسی حداقل40 واحد ، در دوره کارشناسی ارشد پیوسته حداقل 60 واحد و در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته حداقل 16 واحد درسی را با موفقیت و بر اساس مقررات آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی بگذراند.
تبصره : دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته که تمامی واحدهای درسی دوره را به استثنای پایان نامه گذرانده باشند از شمول این ماده مستثنی هستند. پذیرش این قبیل دانشجویان در صورت تصویب شورای آموزشی دانشگاه می تواند برای گذراندن واحدهای درسی لازم و پایان نامه صورت پذیرد.
ماده 15 - این آیین نامه در 15 ماده (6 تبصره و 14 بند) در تاریخ 20/12/1368 به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
مدارک لازم برای انتقال :
مدارکی که باید توسط داوطلب تهیه و به نشانی تهران - خیابان پاسداران - نیستان نهم - دانشگاه آزاد اسلامی (دفتر خدمات آموزش) - منطقه پستی 11 - صندوق پستی 466/19585 ارسال گردد.
1- تکمیل شده فرم درخواست انتقال (این فرم ضمیمه دفترچه راهنمای انتقال است)
2- فرم تاییدیه (سفارت ، کنسولگری ، انجمن اسلامی دانشجویان)
3- فرم مشخصات برای گزینش اخلاقی
4- تصویر کلیه مدارک تحصیلی (دیپلم متوسطه و بعد از آن)
5- ریز نمرات واحدهای درسی گذرانده در رشته کنونی با مهر برجسته دانشگاه مربوط و تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور تحصیل
6- تصویر شناسنامه عکسدار
7- دو قطعه عکس
8- فیش بانکی به مبلغ 000/60 ریال که به حساب شماره 2440 بانک ملی شعبه کاشف تهران به نام دانشگاه آزاد اسلامی ایران
یادآوری 1 : دانشگاه به محض دریافت مدارک ، کتباً به نشانی داوطلب در ایران اعلام وصول خواهد کرد.
یادآوری 2 : مبلغ مذکور اعم از موافقت یا عدم موافقت با تقاضای داوطلب به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
9- تصویر ریز نمرات دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی

توجه
امکان انتقال برای رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی وجود ندارد.
پرسشنامه

منبع : سایت اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه ایران

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مرکز اطلاع رسانی دانشگاه های مالزی می باشد
Сopyright ©2003-2010 MUIC