کانال تلگرام
خانه > اخبار

اخبار

مهر وزارت خارجه مالزی فراموش نشود

Universiti-Malaya-logo

مهر وزارت خارجه مالزی فراموش نشود

بیشتر »

شناسایی آسانتر دانشجویان خارجی در مالزی

Universiti-Malaya-logo

شناسایی آسانتر دانشجویان خارجی در مالزی

بیشتر »

-جین‌-ها برای -ژن‌-ها به حرکت در می‌آیند

Universiti-Malaya-logo

"جین‌"ها برای "ژن‌"ها به حرکت در می‌آیند

بیشتر »

نمایشگاه شغل ‌یابی در صنعت گردشگری

Universiti-Malaya-logo

نمایشگاه شغل ‌یابی در صنعت گردشگری

بیشتر »

آموزش کمک‌های اولیه

Universiti-Malaya-logo

آموزش کمک‌های اولیه

بیشتر »

سال تحصیلی مبنای درج مهر خروج دانشجویی

Universiti-Malaya-logo

سال تحصیلی مبنای درج مهر خروج دانشجویی

بیشتر »

شرایط دریافت ویزای دوماهه مالزی

Universiti-Malaya-logo

شرایط دریافت ویزای دوماهه مالزی

بیشتر »

راه‌اندازی سامانه همکاری با متخصصان برجسته غیرمقیم

Universiti-Malaya-logo

راه‌اندازی سامانه همکاری با متخصصان برجسته غیرمقیم

بیشتر »

مالزی انتخاب نهم دانشجویان خارجی برای تحصیل

Universiti-Malaya-logo

مالزی انتخاب نهم دانشجویان خارجی برای تحصیل

بیشتر »

برگزاری کارگاه آموزشی NVivo در دانشگاه مالایا

Universiti-Malaya-logo

برگزاری کارگاه آموزشی NVivo در دانشگاه مالایا

بیشتر »

دانشگاه مالایا در جایگاه 151 جهان

Universiti-Malaya-logo

دانشگاه مالایا در جایگاه 151 جهان

بیشتر »

برگزاری رشته‌ های جدید آموزشی در آیمک

Universiti-Malaya-logo

برگزاری رشته‌ های جدید آموزشی در آیمک

بیشتر »